Flishugning med terrænhugger og mobil flishugger

'Pas på din skov og få mere ud af den!

Ved flishugning anvendes ofte træ, der ikke er egnet til gavntræ til savværket. Derfor anvendes flisen i stedet til miljøvenlig energi på de lokale varmeværker. Det er både træ fra de første udtyndinger i yngre bevoksninger, til toppe fra større træer. Med den store efterspørgsel på biomasse, betaler det sig at udnytte så meget af træet som muligt.

Vi råder over flere forskellige typer maskiner til flishugning. Vi har terrængående flishuggere, som kan tage stammer på op til 40 cm, men også mobile flishuggere, der tager stammer op til over 100 cm på grund af dens trækløver.

Flishugning i terræn

Til terrænhugning anvender vi som regel vores Claas Xerion 5000 med flishugger TP 400.

Med vores terræn flishugger, kan vi flishugge i din skov eller læhegn.

Denne flishugger kan tage stammer på op til 40 cm, og kan komme frem de fleste steder. Vi leverer dit flis til de lokale kraft-varmeværker, som her anvender det til bioenergi.

Flishugning
Flishugning

Mobil flishugning

Med den mobile flishugger Jenz  på en Claas Xerion 4000, kan vi flishugge dit træ fra stakke. Maskinen har egen fliskasse.

Denne flishugger kan hugge træ på op til 100 cm, hvis dens kløver anvendes. 

Vi anvender også denne maskine, hvis I ønsker at beholde flisen til jeres stoker fyr idet huggeren desuden har et 30 mm sold, 

Herved anvendes anvendes et andet sold, hvilket giver mindre stykker flis i forhold til det flis, der leveres til kraft-varmeværkerne. Når vi leverer din flis hertil, vil det blive anvendt til bioenergi.

Flishugning i terræn

Flishugning i terræn med Claas Xerion 5000 og TP400

Mobil flishugning fra stakke

Mobil flishugning med Claas Xerion 4000 og Jenz 561Z