Håndskovning, topkapning og meget mere

Ved tynding af skove, er det ind imellem nødvendigt at anvende en kombination af skovmaskiner og håndskovning. Typisk er der tale om steder, hvor de store skovmaskiner ikke kan komme frem til træerne på grund af pladsmangel, f.eks. i læhegn eller på mindre områder med besværlige træer.

Vi har dygtige, erfarne folk, som kan udføre håndskovning ved jer, og har desuden samarbejde med en professionel topkapper, som vi gør brug af ved fældning af meget store eller meget vanskelige træer.