Totalløsninger inden for skovbrug

Vi udfører totalløsninger for vores kunder, og kan dermed hjælpe jer med alle aspekter inden for skovservice.

Har du brug for grenknusning, flishugning, udkørsel, plantning eller noget helt andet? Drejer det sig om skovbrug er vi jeres faste samarbejdspartner. Al arbejde udføres med fokus på kvalitet, service og sikkerhed for både kunden og medarbejderen der udfører opgaven.

Tynding & skovpleje

Al konventionel skov har brug for løbende tynding og pleje for at give skovejeren det størst mulige udbytte. 

Med vores fældebunkelæggere kan vi tynde ud i din skov og dit læhegn effektivt men med fokus på hvad din skov har brug for.

Skovning med fældebunkelægger
Mobil flishugger

Flishugning

Vi udfører flishugning med terrænhugger eller mobil hugger efter dit behov. Ved mobil hugning, køres træet ud af og skoven og stakkes indtil flishugning.

Vi sælger gerne din flis videre til varmeværkerne, som omdanner det til bio energi.

Udkørsel

I nogle skove, er det mest optimalt at træet køres ud af skoven og opbevares i stakke indtil flishugning. 

Med udkørselsmaskinen kan vi nemt køre dit træ ud på den placering der passer dig.

Udkørsel af træ
Grenknusning

Grenknusning

Inden din skovbund er klar til plantning, er grenknusning som regel nødvendig for at give de optimale forudsætninger for de nye planter.

Vi har blandt andet Valtra S374 som kan løse både grenknusning, rodfræsning og stubfræsning, men også to bæltedrevne grenknusere Raptor 300 og Raptor 800.

Rodfræsning & stubfræsning

Hvis stubbene skal fjernes helt for f.eks. at kunne plante mark eller fodermark, er det ofte nødvendigt med rodfræsning eller stubfræsning. Her anvender vi som regel vores Valtra S374, som kan klare både grenknusning og fræsning.

Grenknuser Valtra S374
Processkover Ecolog

Processkovning

Ved skovningsopgaver er det foeskelligt hvilke maskiner, der er mest optimale. Med processer skovning sikres du en effektiv skovning, som er god til skovning til tømmer og flis.

Håndskovning

Håndskovning eller manuel skovning udføres ofte sammen med en fældebunkelægger hvis der er træer, som er besværlige at komme til med maskiner.

Vi tilbyder både håndskovning og topkapning.

Manuel skovning
Plantning af skov

Plantning

Vi kan hjælpe med plantning af nye træer i din skov. Vores plantekonsulent udfører en planteplan ud fra dine ønsker og vi sørger for plantning.

Vi tilbyder både maskinplantning og håndplantning.

Se lidt om nogle af de skovservice opgaver vi udfører

Skal vi tage en snak?