Flishugning med terrænhugger og mobil flishugger

'Pas på din skov og få mere ud af den!

Når vi flishugger træ anvender vi ofte træ, der ikke er egnet til gavntræ (tømmer) til savværket. Derfor anvendes flisen i stedet til miljøvenlig energi på de lokale varmeværker. Det er både træ fra de første udtyndinger i yngre bevoksninger, til toppe fra større træer. Med den store efterspørgsel på biomasse, betaler det sig at udnytte så meget af træet som muligt.

Vi råder over flere forskellige typer flishuggere, så vi kan løse de fleste opgaver. Vi har terrængående flishuggere, som kan tage stammer på op til 40 cm, men også mobile flishuggere, der tager stammer op til over 100 cm på grund af dens trækløver.

Vi flishugger både træ vi skover i din skov, og træ du har fældet.

Flishugning i terræn

Til terræn-flishugning anvender vi som regel vores Claas Xerion 5000 med flishugger TP 400.

Med vores terræn flishugger kan vi flishugge i din skov eller læhegn, og vores erfarne maskinfører passer godt på din skov i mens.

Denne flishugger kan tage stammer på op til 40 cm, og kan komme frem de fleste steder. Vi leverer dit flis til de lokale kraft-varmeværker, som her anvender det til bioenergi.

 

Flishugning
Flishugning

Mobil flishugning

Med den mobile flishugger Kesla  på en Claas Xerion 4000, kan vi flishugge dit træ fra stakke. Maskinen har egen fliskasse.

Denne flishugger kan hugge træ på op til 100 cm, hvis dens kløver anvendes. 

Vi anvender også denne maskine, hvis I ønsker at beholde flisen til jeres stoker fyr idet huggeren desuden har et 30 mm sold,  Herved anvendes et andet sold, hvilket giver mindre stykker flis i forhold til det flis, der leveres til kraft-varmeværkerne. Når vi leverer din flis hertil, vil det blive anvendt til bioenergi

Se videoklip af de to typer flishuggere i aktion

Flishugning i terræn

Flishugning i terræn med Claas Xerion 5000 og TP400

Mobil flishugning fra stakke

Mobil flishugning med Claas Xerion 4000 og Jenz 561Z

Hvilke andre skovservices har din skov brug for?

Mange af vores kunder har brug for større opgaver i deres skov, og vi tilrettelægger gerne en plan for alt hvad der skal gøres. Vi udarbejder en tidsplan for arbejdet, og holder kontakt med skovejeren undervejs, så der er helt rene linjer. Vil du vide mere om totalløsninger.

Når din skov eller læhegn har brug for at blive tyndet ud, kan vi sørge for dette med en fældebunkelægger, manuel skover eller processkover. I samarbejde med dig, planlægges metoden, og hvad der skal tyndes. Når træet er skovet, kan det eventuelt blive kørt ud fra skoven, for at ligge et bestemt sted mens det tørrer. Læs mere om skovning, manuel skovning eller udkørsel.

Efter skovning er det ofte nødvendigt med grenknusning eller fræsning for at gøre skovbunden klar til at plante nye træer. Her kan du finde mere information omkring grenknusning og rodfræsning, og plantning.

Vi kan blive din samarbejdspartner på skovservice

Er du i tvivl om hvad der skal ske med din skov, så kontakt os. Sammen finder en løsning, der passer til dine ønsker og din skovs behov. Vi udfører både totalløsninger og enkelte opgaver. 

 

Læs mere om Brdr Willemoes Skovservice

 

Ring på 2128 9113 eller send os en mail til skovservice@brdr-willemoes.dk

Profil brdr Willemoes