Maskinparken ved Brdr Willemoes Skovservice

I vores maskinpark er en række forskellige special maskiner. Med disse kan vi løse næsten alle typer opgaver inden for skovservice. I de få tilfælde vi mangler en speciel maskine til en kundes opgave, anvender vi en af vores samarbejdspartnere.

Nedenfor kan du læse om nogle af vores maskiner, og hvordan vi anvender dem.

Flishugger Claas Xerion 5000 med TP400

På vores Claas Xerion 5000, har vi monteret flishugger TP 400, og udfører flishugning i terræn. Denne flishugger kan tage stammer på op til 40 cm, og kan komme frem de fleste steder. Vi leverer dit flis til de lokale kraft-varmeværker, som her anvender det til bioenergi.

Er det mere oplagt hos dig med flishugning fra stak, eller ønsker I at beholde flisen til jeres stoker fyr, så kan flishugning i stedet udføres med vores Jenz flishugger.

Vi kan købe dit træ på roden.

Flishugning
Grenknusning med bælteknuser

Grenknuser Raptor 800 med Ahwi M-900

Med vores Raptor 800 med grenknuser Ahwi M-900, kan vi arbejde meget effektivt med grenknusning i selv meget bløde og skrå arealer. Med bælterne sikres et lavt marktryk i forhold til traktordrevne grenknusere, og skovbundes skånes selvom det er i meget vådt terræn. Bælteknuseren er en af de mest effektive grenknusere, der findes i Danmark. 

Til mindre opgaver anvender vi i stedet Raptor 300, som har samme fordel med bælter, og dermed mindre marktryk. 

Udkørselsmaskine HSM 208F

Med vores udkørselsmaskine af mærket HSM 208F, flytter vi dit skovede træ, og stabler det i stakke. Stakkene placeres der hvor det er mest optimalt for jer.

Med sine Big Foot-dæk på 940 mm i bredden, har udkørselsmaskinen et lavt marktryk, og er derfor meget skånsom for skovbunden.

Udkørsel af træ
Grenknuser Valtra S374

Grenknuser og rodfræser Valtra S 374

Vores Valtra S374 anvendes til både grenknusning, rodfræsning og stubfræsning.

Vi har haft vores Valtra S 374 siden 2017, og bruger den til grenknusning, stubfræsning og rodfræsning. 

Følgende redskaber bruges til Valtraen:  grenknuser UZM700, stubfræser SF1000 & rodfræser Ahwi 1000-2000.

Flishugger Claas Xerion med Jenz 561Z

Vores Jenz 561Z Bunker flishugger er monteret på en Claas Xerion 4000. Maskinen er en mobil flishugger, som hugger træ fra stak, og har egen fliskasse. 

Flishuggeren kan hugge træ på op til 100 cm, hvis dens kløver anvendes inden flishugning. Vi anvender også denne maskine, hvis I ønsker at beholde flisen til jeres stoker fyr. Herved anvendes anvendes et andet sold, hvilket giver mindre stykker flis i forhold til det flis, der leveres til kraft-varmeværkerne. Når vi leverer din flis hertil, vil det blive anvendt til bioenergi.

Flishugger Kesla
Grenknuser

Grenknuser Raptor 300 med Ahwi M-650

Vi har haft vores Raptor 300 siden medio 2015, som den første af sin slags i Danmark. Den er monteret med en Ahwi grenknuser M650-2050.

Med sine bælter er grenknuseren specialiseret til at arbejde sig over selv de mest skrå og bløde arealer, og har en teknisk klatreevne på 45 gr. op/ned, og teknisk sidehæld på 30 grader. Maskinen udemærker sig specielt med sit meget lave marktryk på 0,35 kg/cm2.

Ved større opgaver anvender vi ofte vores anden bæltemaskine, Raptor 800. Denne er større og mere effektiv. 

Fældebunkelægger HSM 405

Vi har to fældebunkelæggere af typen HSM 405.

Med vores fældebunkelæggere kan vi tynde ud i din skov og læhegn, hvor det er nødvendigt. Der skal en løbende pleje til for at din skov skaber det størst mulige udbytte for dig. Træet der fældes, kan vi hjælpe med at sælge videre som tømmer til savværker og flis til varmeværker.

Skovning med fældebunkelægger

Se videoen om Brdr. Willemoes Skovservice og nogle af maskinerne

Hvilken maskine kan løse opgaven i din skov?

Er du i tvivl om hvilken af vores maskiner, der kan løse opgaven i din skov eller læhegn, så lad os tage en snak. Det er ganske uforpligtende, og vi kommer som regel ud og gennemgår skoven sammen med dig for bedst at kunne anbefale hvilke maskiner, der skal anvendes.

Lad os tage en snak – kontakt