Manuel skovning, topkapning og meget mere

‘Pas på din skov og få mere ud af den!’


Kontakt os

Vi kan udføre al slags skovarbejde med motorsav, hvor dette er den mest optimale løsning for opgaven. Ofte anvender vi håndskovning / manuel skovning når arealerne med træer, der skal fældes, er for smalle eller ufremkommelige for maskinerne.  

Når vi tynder ud i kundernes skove er det ofte nødvendigt med en kombination af skovmaskiner og håndskovning. Dette sker ofte med maskiner som en fældebunkelægger eller processkover. Typisk er der tale om steder, hvor de store skovmaskiner ikke kan komme frem på grund af pladsmangel, f.eks. i læhegn, store haver med store besværlige træer, eller langs veje.

Vi opkøber gerne dit træ efter skovning, og har en god afsætning på alle træ effekter. Vi vælger altid den mest rentable løsning for skovejeren, og udnytter træet maksimalt. Det vil sige at alt træ i den nødvendige størrelse og kvalitet sælges som tømmer til savværkerne. Topender og lignende anvendes som flis, og sælges til varmeværkerne som bio-energi. 

Manuel skovning / håndskovning

Manuel skovning udføres ofte når træerne er placeret for tæt på bygninger til at det kan ske forsvarligt med maskinskovning. Vi anvender også håndskovning på steder. hvor der ikke er plads nok til at maskinerne kan komme frem til træet.

Vi opkøber gerne dit træ på roden, så vi fælder det og sælger træet videre til savværker som tømmer eller til varmeværker som flis. 

Manuel skovning
Håndskovning

Topkapning

Ved topkapning sender vi vores professionelle topkapper, som sikrer at selv helt store og vanskelige træer håndteres forsvarligt.

Under topkapning, skæres træet i mindre stykker oppefra, og fires eventuelt ned, hvis pladsen omkring træet, kræver det.

Med vores faglærte og erfarne medarbejdere, og avanceret special-udstyr, kan du føle dig sikker på at vi løser opgaven sikkert.

Se videoklip af manuel skovning

Manuel skovning

Manuel skovning med hjælp fra en processkover

En lille video med information om skovpleje

Skovpleje er nødvendigt for at få maksimalt udbytte

Hvilke skovservices har din skov brug for?

Når vores kunder får udført skovservice, er der ofte tale om en kombination af flere forskellige opgaver. Vi tilrettelægger gerne en plan,  og holder kontakt med skovejeren undervejs, så der er helt rene linjer. Hele totalløsninger kan vi også hjælpe med.

Skovning er ofte starten på en opgave, og dette udføres på forskellig vis efter skovens behov. Ofte skoves der med maskiner, og når det er nødvendigt kombineres der med manuel skovning. Læs mere om skovning, fældebunkelægning, processkovning, eller tynding og skovpleje.

Når træet er skovet, kan det eventuelt blive kørt ud fra skoven med en udkørselsmaskine, for at kunne ligge et bestemt sted mens det tørrer. Dette sker oftest i skove, hvor der ikke er plads til at de store flishuggere kan komme frem. Udkørsel.

Vi udnytter altid det skovede træ optimalt, så alt hvad der kan bære det, sælges som tømmer til savværkerne. Dette afhænger dog af kvalitet og størrelse, og resten sælges som flis til varmeværkerne.

Efter skovning er det ofte nødvendigt med grenknusning eller fræsning for at gøre skovbunden klar til at plante nye træer. Her kan du finde mere information omkring grenknusning og rodfræsning, og plantning.

Vi kan blive din samarbejdspartner på skovservice

Vi hjælper dig igennem hele processen med at finde den rigtige løsning, som passer til dine ønsker og skovens behov.

Vi udfører både totalløsninger og enkelte opgaver, som manuel skovning. 

Vi har altid fokus på kvalitet, sikkerhed og konkurrencedygtige priser.

Læs mere om Rolf Willemoes Jensen og Bjørn Willemoes Jensen og firmaet Brdr Willemoes Skovservice

Ring på 2128 9113 eller send os en mail til skovservice@brdr-willemoes.dk

Se flere videoer på vores YouTube kanal, eller følg med i vores hverdag på vores Facebook side.

Profil brdr Willemoes