Plantning af skov og læhegn

‘Pas på din skov og få mere ud af den!’


Kontakt os

Ved plantning af nye træer i din skov, er der mange overvejelser, der skal gøres for at du opnår det mest optimale udbytte af skoven. Skovens geografiske beliggenhed har betydning, og det bør blive undersøgt hvilken type jordbund, der er. Samtidig er det afgørende for valget af planter, hvilke ønsker der er til skovens anvendelse på sigt, om den f.eks. skal bruges til produktion eller jagt.

Vi hjælper gerne med at få udarbejdet en planteplan, der lever op til skovejerens ønsker, og skovens behov og anvendelse. Rådgivningen er gratis, hvis du vælger at bruge os til opgaven. Valget af planter og metoden for plantning har betydning for dit færdige resultat, så det er optimalt at tage de rigtige valg fra starten. Vælges de rigtige planter fra starten, er du sikker på at undgå udgifter til efterplantning.

Vi tilbyder både håndplantning og maskinplantning, og kan hjælpe med den type planter du ønsker.

Følg os på Facebook og YouTube og se videoer af forskellige opgaver.

Plantning ifølge planteplan

I samarbejde med en erfaren og dygtig plantekonsulent, kan vi hjælpe med at få udarbejdet en professionel planteplan, der passer til jeres ønsker, og skovens behov. 

Med en detaljeret planteplan inden opstart, bliver vi sammen enige om hvad den bedst mulige metode og type planter er.

Plantning af skov
Plantning af skov og læhegn

Håndplantning og maskinplantning

Vi tilbyder både plantning med maskine eller håndplantning efter hvad der passer bedst til skoven, og de planter, der er valgt til opgaven..

Se video af klargøring af jorden inden plantning

Grenknusning og Rodfræsning

Hvad har skovbunden brug for inden plantning

Hvilke andre skovservices har din skov brug for?

Inden du kan få plantet nye træer i din skov, skal jordbunden gøres klar til de nye planter. Her er det ofte nødvendigt med grenknusning eller rodfræsning, afhængigt af hvordan din skovbund er og hvad der skal plantes. Vi har forskellige typer maskiner, som kan forestå både grenknusning og rodfræsning. To af vores grenknusere er bæltedrevne, og kan derfor køre i arealer, som er både våde og skrå. Læs mere om forberedelse af skovbunden inden plantning med grenknusning og rodfræsning.

Læs mere om hvordan skoven skal plejes efter plantning – Skovpleje og tynding

Når din skov eller læhegn har brug for at blive tyndet ud, kan vi sørge for dette med en fældebunkelægger, processkover, eventuelt er disse kombineret med en håndskover. I samarbejde med dig, planlægges metoden, og hvad der skal tyndes. Når træet er skovet, kan det eventuelt blive kørt ud fra skoven med en udkørselsmaskine, for at kunne ligge et bestemt sted mens det tørrer. Læs mere om skovning, manuel skovning eller udkørsel.

Efter skovning udnytter vi træet bedst muligt ved at træ med rette kvalitet og størrelse sælges som tømmer til savværkerne. Resten anvendes som flis, der sælges til bio-energi til varmeværker. Flishugning.

Vi kan blive din samarbejdspartner på skovservice

Ikke to kunder og skove er ens, og vi hjælper gerne med at finde den optimale løsning, der passer til både dine ønsker og din skovs behov. Vi udfører både totalløsninger og enkelte opgaver, som plantning. 

Vi har altid fokus på kvalitet, sikkerhed og konkurrencedygtige priser.

Læs mere om Rolf Willemoes Jensen og Bjørn Willemoes Jensen og firmaet Brdr Willemoes Skovservice

Kontakt Rolf om grenknusning og Rodfræsning på 22421572 eller med en mail til rolf@brdr-willemoes.dk

Kontakt Bjørn om totalløsninger, herunder også plantning på 2128 9113 eller send os en mail til skovservice@brdr-willemoes.dk

Profil brdr Willemoes