Flishugning med terrænhugger og mobil flishugger

‘Pas på din skov og få mere ud af den!’


Kontakt os

Ved flishugning ved vores kunder, hugger vi ofte det træ efter skovning, som ikke er egnet til gavntræ (tømmer) til savværket. Flisen anvendes derfor i stedet til miljøvenlig energi på de lokale varmeværker. Dette gælder både træ fra de første udtyndinger i yngre bevoksninger, til toppe fra større træer. Da der er stor efterspørgsel på biomasse, kan det godt betale sig at udnytte så meget af de træer, der fældes som muligt.

Vi råder over flere forskellige typer maskiner, så vi kan løse de fleste opgaver. Vi har terrængående flishuggere, som kan tage stammer på op til 40 cm, men også mobile flishuggere, der kan tage stammer til over 100 cm grundet dens trækløver.

Vi kan både flishugge det træ, som vi skover i din skov, men også træ, som du selv har fældet.

Flishugning i terræn

Til terrænhugning anvender vi som regel vores Claas Xerion 5000 med flishuggeren TP 400.

Med denne maskine kan vi flishugge i din skov eller læhegn, og vores erfarne maskinfører passer godt på din skov imens.

Maskinen kan tage stammer på op til 40 cm, og kan komme frem de fleste steder i skoven. Vi leverer dit flis til de lokale kraft-varmeværker, som anvender det til bioenergi.

 

Flishugning Willemoes
Flishugning fra stakke

Mobil flishugning

Med den mobile flishugger Jenz hugger på en Claas Xerion 4000, kan vi flishugge dit træ fra stakke. Ofte køres træet ud fra skoven efter skovnig, og placeres i stakke efter kundens ønske. 

Maskinen har egen fliskasse, og hugger træ på op til 100 cm, hvis dens kløver anvendes. 

Vi anvender også denne maskine, hvis I ønsker at beholde flisen til jeres stoker fyr, idet huggeren også har et 30 mm sold,  Herved anvendes et andet sold, hvilket giver mindre stykker flis i forhold til det flis, der leveres til kraft-varmeværkerne. Når vi leverer din flis hertil, vil det blive anvendt til bioenergi.

Se videoklip af de to forskellige flishuggere i aktion

Flishugning med terrænhugger

Flishugning i terræn med Claas Xerion 5000 og TP400

Mobil flishugning fra stakke

Mobil flishugning med Claas Xerion 4000 og Jenz 561Z

Hvilke andre skovservices har din skov brug for?

Mange af vores kunder har brug for at få udført større opgaver i deres skov, og vi tilrettelægger gerne en plan for alt hvad der skal gøres. Vi udarbejder en tidsplan for arbejdet, og holder kontakt med skovejeren undervejs, så der er helt rene linjer. Vil du vide mere om totalløsninger.

Når din skov eller læhegn har brug for at blive tyndet ud, kan vi sørge for dette med de nødvendige maskiner. Ofte er det en fældebunkelægger, processkover, eventuelt er disse kombineret med en håndskover. I samarbejde med dig, planlægges metoden, og hvad der skal tyndes. Når træet er skovet, kan det eventuelt blive kørt ud fra skoven med en udkørselsmaskine, for at kunne ligge et bestemt sted mens det tørrer. Læs mere om skovning, manuel skovning eller udkørsel.

Efter skovning er det ofte nødvendigt med grenknusning eller fræsning for at gøre skovbunden klar til at plante nye træer. Her kan du finde mere information omkring grenknusning og rodfræsning, og plantning

Vi kan blive din samarbejdspartner på skovservice

Er du i tvivl om hvad der skal ske med din skov, så kontakt os. Sammen finder vi en løsning, der passer til dine ønsker, og din skovs behov. Vi udfører både totalløsninger og enkelte opgaver. 

Vi har altid fokus på kvalitet, sikkerhed og konkurrencedygtige priser.

Læs mere om Rolf Willemoes Jensen og Bjørn Willemoes Jensen og firmaet Brdr Willemoes Skovservice

Ring på 2128 9113 eller send os en mail til skovservice@brdr-willemoes.dk

Følg med i vores hverdag på Facebook eller YouTube.

Profil brdr Willemoes