Tynding og pleje af din skov

For at opnå det største udbytte ud af din skov, produktionsmæssigt og på herlighedsværdien, er det en nødvendighed at tynde ud i skoven løbende. Al konventionel skovdrift kræver pleje af skoven. Træer plantes ofte forholdsvist tæt for at kunne fremskynde væksten, samt højne kvaliteten af stammerne. Derfor skal der tyndes ud i træerne af flere omgange.

Forskellige træsorter kræver forskellige vækstbetingelser, herunder mængden af både lys og næring. Pleje af skoven skal derfor planlægges på den for skoven rigtige måde. Skovejerens ønske om anvendelse af skoven, tages også i betragtning, herunder jagt, almindelig produktionsskov etc. Derfor findes der ikke én løsning, der passer til alle typer skove. Med en løsning fra Brdr. Willemoes Skovservice, er du sikker på, at alle faktorer tages med i overvejelserne inden arbejdet påbegyndes. Vi tilbyder desuden at købe dit træ på roden.

Skov og læhegn bør tyndes løbende for at give det optimale udbytte.

Hør mere om skovpleje

Er du i tvivl om hvad der skal ske med din skov, så kontakt os og hør mere om pleje af din skov.

Hvilke andre typer skov service har du brug for?

Når vores kunder bestiller tynding af deres skov, er der ofte også brug for andre services. Ved træer der er meget store, eller placeret risikabelt, kombineres fældebunkelægning med manuel skovning. Med håndskovning med motorsav, lettes arbejdet, hvor de store maskiner måske ikke kan komme frem.

Efter tynding, kan vi sørge for at sælge dine effekter. Som regel er det en blanding af træ til tømmer, som sælges til savværker, samt trætoppe og lignende til flis, der sælges til varmeværker.

Læs mere om manuel skovning

Læs mere om flishugning

Video om fældning og tynding