Tynding og pleje af skov og læhegn

‘Pas på din skov og få mere ud af den!’


Kontakt os

Tynding af skov og læhegn er en nødvendig proces for at opnå maksimalt udbytte, både økonomisk og på herlighedsværdien.

For at opnå det største udbytte af din skov, produktionsmæssigt og på herlighedsværdien, er det en nødvendighed at tynde ud i skoven løbende. Al konventionel skovdrift kræver pleje af skoven. Træer plantes ofte forholdsvist tæt for at kunne fremskynde væksten, samt højne kvaliteten af stammerne. Derfor giver det økonomisk gevinst for skovejeren at sørge for at der tyndes ud i træerne af flere omgange.

Forskellige træsorter kræver forskellige vækstbetingelser, herunder mængden af både lys og næring. Pleje af skoven skal derfor planlægges på den for skoven rigtige måde. Skovejerens ønske om anvendelse af skoven, tages også i betragtning, herunder jagt, almindelig produktionsskov etc. Derfor findes der ikke én løsning, der passer til alle typer skove. Med en løsning fra Brdr. Willemoes Skovservice, er du sikker på, at alle faktorer tages med i overvejelserne inden arbejdet påbegyndes. Vi tilbyder desuden at købe dit træ på roden, og sørge for alt fra skovningen til salg af træ som tømmer og flis til konkurrencedygtige priser.

Pleje af læhegn

For at et læhegn beholder sin lægivende effekt, kræves en løbende tynding og pleje af det. Dette udfører vi ofte med en fældebunkelægger eller processkover. Disse maskiner skover træer, og processoren kan desuden afgrene, og afkorte stammerne i passende størrelser til tømmer.

Maskinerne kombineres ofte med en manuel skover, som kan tage sig af meget store og vanskelige træer i samarbejde med f.eks. processkoveren.

Fældebunkelægning af læhegn
Flishugning

Flishugning

Efter skovning udnyttes træet maksimalt, så skovejeren får så stort et udbytte som muligt. Det træ, som har den nødvendige kvalitet og størrelse sælges som tømmer til savværker. Resten som topender sælges som flis til varmeværker.

Hvis der ikke er plads til store maskiner i skoven, kan vi køre træet ud af skoven efter skovning. Herved kan det placeres i stakke efter skovejerens ønsker.

Vi køber gerne dit træ på roden, så vi står for skovning og videresalg af tømmer og flis.

Se videoer af forskellig pleje i skoven

Pleje af læhegn

Tynding i læhegn og flishugning

Skovning til tømmer i skov

Processkovning med Ecolog 550T-Pro

Hvad har din skov brug for?

Flere kunder er i tvivl om hvad deres skov egentlig har mest behov for. Det hjælper vi gerne, så vi finder den optimale løsning. Når vores kunder bestiller tynding af deres skov, er der ofte også brug for flere forskellige typer af skov services. Læs mere om hele totalløsninger.

Tynding af skov eller læhegn sker med enten en fældebunkelægger eller processkover. Maskinerne kombineres eventuelt med en håndskover.  Ved træer der er meget store, eller placeret risikabelt, kombineres fældebunkelægning med manuel skovning. Med håndskovning med motorsav, lettes arbejdet, hvor de store maskiner måske ikke kan komme frem. I samarbejde med dig, planlægges metoden, og hvad der skal tyndes. Når træet er skovet, kan det eventuelt blive kørt ud fra skoven med en udkørselsmaskine, for at kunne ligge et bestemt sted mens det tørrer. Læs mere om skovning, manuel skovning eller udkørsel.

Efter tynding, kan vi sørge for at sælge dine effekter. Som regel er det en blanding af træ til tømmer, som sælges til savværker, samt trætoppe og lignende til flis, der sælges til varmeværker. Flishugning.

Efter skovning er det ofte nødvendigt med grenknusning eller fræsning for at gøre skovbunden klar til at plante nye træer. Her kan du finde mere information omkring grenknusning og rodfræsning, og plantning.

Vi kan blive din samarbejdspartner på skovservice

Hvis du er i tvivl om hvad der er optimalt for præcis din skov, så kontakt os. Sammen finder vi en løsning, der passer til både dine ønsker og din skovs behov. Vi udfører både totalløsninger og enkelte opgaver.

Vi har altid fokus på kvalitet, sikkerhed og konkurrencedygtige priser i alle vores services.

Læs mere om Rolf Willemoes Jensen og Bjørn Willemoes Jensen og firmaet Brdr Willemoes Skovservice

Ring til Bjørn på 2128 9113 og hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig, eller send os en mail til skovservice@brdr-willemoes.dk

Profil brdr Willemoes