Skovning med effektive maskiner og manuelt

‘Pas på din skov og få mere ud af den!’


Kontakt os

Ved skovning ved vores kunder, lægger vi stor vægt på at finde den rigtige løsning ud fra hvad skovejeren ønsker at bruge skoven til, samt hvad skoven har behov for. For at kunne optimere på skovens udbytte, skal skoven løbende plejes og tyndes ud. Læs mere omkring pleje af skoven.

Afhængig af skoven eller læhegnet anvender vi de mest optimale maskiner eller manuel skovning. Maskinerne er enten fældebunkelæggere, fældeudkørere eller processkovere, alt efter hvor meget af træet, der efterfølgende kan anvendes som tømmer, og sælges til savværker. Vi udnytter altid træet optimalt, og alt det træ, der ikke er egnet som tømmer, flishugges og sælges videre til varmeværker som flis. 

Inden vi starter med skovning kommer vi ud og gennemgår skoven med skovejeren for at finde den mest optimale metode. 

Vi kan håndtere totalløsninger, hvor vi står for alt fra skovning til nyplantning. Læs mere om totalløsninger. Ring til os for et uforpligtende tilbud, og vi kan snart mødes for en gennemgang af din skov.

 

Fældebunkelægning

Når vi anvender fældebunkelægger, kan vi let tynde ud i både læhegn og skov. Med den effektive kran, kan maskinføreren skove præcis de træer, som er aftalt inden opstart.

Læs mere om fældebunkelægning.

 

Skovning med fældebunkelægger
Skovning med processor

Processkovning

En processkover er meget effektiv når meget af det træ, der skal skoves, kan anvendes til tømmer. 

I én arbejdsgang kan maskinen fælde træet, afkorte i den optimale størrelse, afgrene.stammen og placere den i stak.

Læs mere om processkovning.

Fældeudkørsel

Vores nye fældeudkørselsmaskine anvender vi i opgaver, hvor det er oplagt med en maskine, som i samme ombæring kan skove og køre træet ud fra skoven.

Maskinen er specielt anvendelig ved hedepleje.

Læs mere om udkørsel og fældeudkørsel.

Håndskovning

Manuel skovning

Vi kan udføre al slags manuel skovning, håndskovning og topkapning. Vores dygtige professionelle håndskover og topkapper udfører altid opgaverne forsvarligt og passer på omgivelserne.

Ved topkapning, fældes træet i flere stykker oppefra og fires eventuelt ned. 

Læs mere om manuel skovning og topkapning.

Se videoklip af skovning

Processkovning

Skovning med processkover

Fældebunkelægning

Skovning med fældebunkelægger

Har din skov brug for andre skovservices?

Mange af vores kunder har brug for at få udført en kombination af flere forskellige opgaver i deres skov. Vi tilrettelægger en plan for alt hvad der skal gøres ud fra gennemgangen af skoven i samråd med skovejeren. Vi sørger for helt rene linjer fra det uforpligtende tilbud til opgaven er helt færdig udført og vi har ryddet op efter vores arbejde. Med en totalløsning, klarer vi alt fra skovning, salg af træet, og til plantning af nye træer. Vil du vide mere om totalløsninger.

Vælger du os som din leverandør når din skov eller læhegn har brug for at blive tyndet ud, sørger vi for at arbejdet udføres med fokus på kvalitet, service og konkurrencedygtige priser.

Vi udfører skovning med forskellige maskiner eller med manuel skovning, alt efter hvad der passer til opgaven. I samarbejde med dig, planlægges metoden, samt hvad der skal tyndes. Når træet er skovet, kan det eventuelt blive liggende i skoven eller blive kørt ud fra skoven med en udkørselsmaskine, for at kunne ligge et bestemt sted mens det tørrer. Læs mere om udkørsel.

Det skovede træ udnyttes altid maksimalt som tømmer når kvalitet og størrelse tillader det. Topender og andet, der ikke er egnet som tømmer, flishugges og sælges som flis til varmeværker. Læs mere om flishugning.

Skal der plantes nye træer i skoven eller læhegnet, er det ofte nødvendigt med grenknusning eller fræsning. Herunder fjernes rester af grene, og rødder, så der kan plantes igen. Vi har dygtige plantekonsulenter, som kan hjælpe med planteplaner, så den rigtige løsning vælges fra starten. Her kan du finde mere information omkring grenknusning og rodfræsning, og plantning

Vi kan blive din faste samarbejdspartner på skovservice

Hvis du er i tvivl om hvad der er mest optimalt i din skov, så hjælper vi gerne med at finde den helt rigtige løsning. Ikke to skove eller kunder er ens, så vi lægger vægt på en grundig gennemgang.

Vi udfører både totalløsninger og enkelte opgaver, alt efter hvad den enkelte skov har behov for, og alle opgaver udføres med fokus på kvalitet, sikkerhed, service og konkurrencedygtige priser. 

Læs mere om Rolf Willemoes Jensen og Bjørn Willemoes Jensen og firmaet Brdr Willemoes Skovservice som i 2020 kan fejre 15 års jubilæum. 

Ring på 2128 9113 eller send os en mail til skovservice@brdr-willemoes.dk

‘Pas på din skov og få mere ud af den!’

Følg med i vores hverdag på Facebook.

Profil brdr Willemoes