Vi tilbyder alle opgaver inden for skovservice

‘Pas på din skov og få mere ud af den!’


Kontakt os

Vi tilbyder alle typer af skovservice til skov og læhegn.

Hos Brdr. Willemoes Skovservice tilbyder vi hele totalløsninger til din skov. Ofte har kunder brug for at vi kommer med flere maskiner på én gang for at løse opgaven mest optimalt. Vi tilbyder naturligvis også at løse mindre opgaver alt efter, hvad du har behov for. Læs mere om totalløsninger

Vores hovedarbejdsområde ligger i produktion af flis, der anvendes til bio energi. Vi producerer mellem 90.000 -110.000 rummeter flis om året, hvilket svarer til cirka 6 mio. liter olie eller et årligt gennemsnitforbrug på 2.400 husstande. Ofte leveres flisen til de lokale kraft-varmeværker, og størstedelen heraf til Herning værket.

Vi køber gerne dit træ på roden, og sørger dermed for videreformidlingen af dit tømmer til savværker og flis til varmeværker til en konkurrencedygtig pris.

Pleje og tynding af skov og læhegn

Når der skal ske tynding i skov eller læhegn, eller det eventuelt skal fjernes helt anvender vi ofte en kombination af maskiner og manuel skovning. 

Læs mere her om de forskellige typer skovning:

Manuel skovning
Flishugning fra stakke

Udkørsel og flishugning

Når træet er skovet, udnyttes det maksimalt til enten tømmer eller flis. Flisen hugges enten inde i skoven eller fra stak, alt efter hvad der passer til den enkelte skov.

Læs mere om udkørsel og flishugning:

Plantning og klargøring forinden

Inden plantning skal skovbunden have fjernet grene, rødder og stubbe. Hertil anvender forskellige maskiner til grenknusning og fræsning.

Læs mere om plantning og klargøring til plantning:

Grenknusning med bælteknuser

Se videoer af forskellige skov services

Skovning med processkover

Skovning, afkortning og afgrening i én arbejdsgang

Totalløsning med flere maskiner

Skovning, flishugning og grenknusning

Hvilke andre skovservices har din skov brug for?

Vi kan tilbyde alle opgaver inden for skovbrug, og hjælper gerne med at finde den optimale løsning til din skov. Ikke to skove er ens, og det er derfor forskelligt hvilke services, der skal til for at optimere præcis din skov. Hvis du er i tvivl, så kontakt os, og vi vil komme med vores anbefaling efter en gennemgang af din skov.

Mange af vores kunder ønsker at få udført større opgaver i deres skov i en ombæring, og vi tilrettelægger gerne en plan for alt hvad der skal gøres. Vi udarbejder en tidsplan for arbejdet, og holder kontakt med skovejeren undervejs, så der er helt klare linjer, og ingen tvivl om procedurer. Vil du vide mere om totalløsninger.

Når en skov eller læhegn har brug for at blive tyndet ud eller måske helt fjernet, kan vi sørge for dette med en fældebunkelægger eller en processkover. I tilfælde kombineres disse maskiner med en håndskover. Når træet er skovet, kan det eventuelt blive kørt ud fra skoven med en udkørselsmaskine, for at kunne ligge et bestemt sted mens det tørrer. Læs mere om skovning, manuel skovning eller udkørsel.

Efter skovning udnytter vi træer maksimalt efter dets kvalitet og størrelse. Derved kan skovejeren opnå størst muligt udbytte idet mest muligt træ, anvendes til tømmer. Topender og lignende anvendes til flis. Vi har gode aftaler med både savværker og varmeværker, så skovejerne opnår gode priser.

Inden plantning af ny skov eller læhegn, skal skovbunden gøres klar og have fjernet rødder og grene. Læs mere om plantning og al klargøring forindenher: grenknusning og rodfræsning, og plantning

Vi kan blive din samarbejdspartner på skovservice

Vi kan hjælpe dig med en plan for, hvilke services, din skov har brug for. Kontakt os for en gratis gennemgang af din skov og et uforpligtende tilbud.

Vi har altid fokus på kvalitet, sikkerhed og konkurrencedygtige priser. Vores medarbejderne er alle erfarne professionelle folk, som vi er stolte af at kunne sende ud til vores kunder.

Læs mere om Rolf Willemoes Jensen og Bjørn Willemoes Jensen og firmaet Brdr Willemoes Skovservice.

Ring til Rolf om grenknusning og rodfræsning på 22421572 eller send en mail til rolf@brdr-willemoes.dk

Ring til Bjørn om totalløsninger, skovning, flishugning og udkørsel på 2128 9113 eller send en mail til skovservice@brdr-willemoes.dk

Profil brdr Willemoes

Maskinparken der ruster os til bl.a. flishugning og grenknusning

Vi ejer maskiner til næsten alle aspekter af skovservice, blandt andet flere flishuggere, grenknusere, rodfræser, udkørselsmaskine, frakørselsmaskine, bælteknusere, fældebunkelæggere, og naturligvis dygtige folk med motorsav til manuel skovning og topkapning.

Se alle maskinerne, og hvilke skovservice opgaver, de kan udføre, så læs mere om vores maskinpark.

Vi samarbejder med dygtige erfarne skoventreprenører, plantekonsulenter og andre, så vi tilbyder alle opgaver inden for skovbrug.

Modtag et uforpligtende tilbud

Få et uforpligtende tilbud

Er du i tvivl om hvordan vi bedst kan hjælpe dig med skovservice i din skov, så kontakt os og hør mere.

Kontakt os